Kiến Thức

Ngã rẽ hôn nhân

11 giờ đêm, điện thoại báo có tin nhắn: “Nàng ổn không? Tôi không biết nên thả icon mặt cười hay tâm trạng dưới “tút” mới đăng của nàng đây?”. “Ờ, mặt cười nha! Tôi bắt đầu… ổn”.

Đọc Thêm